[Vorige pagina voor IE4 en 5 gebruikers
 
Deze schilderijtjes zijn gemaakt op uitnodiging van aforist Gys Miedema om 8 aforismen beeldend te verwerken ten behoeve van een aantal ansichtskaarten die Gys in eigen beheer heeft uitgegeven. Ik heb getracht met mijn handen voor de spiegel het gekozen aforisme uit te beelden c.q. te schilderen.

 

 

 

 

 

Yn dyn wurden

Tijd in vriendschap uitgedrukt,
is tijdloos.

GYS MIEDEMA

24-2-1951 22-2-2001

in memoriam

Gedeeltelijk overzicht van het werk van Gys

Samenwerkingsproject Aforisme en Beeld, Atelierroute Leeuwarden 2000,

Miedema & Mookart

 

 
Willem Mook Handen & Aforismen Gys Miedema